L 3 / Trinitate Saindua

Emile Larre / J. Donetch

Trinitate saindua, zu, gure Jainkoa,
zerukoen batasun amodiozkoa !
hel bekizu lurraren goresmen leloa !

1- Jesusek du salatu egia,
badugula zeruetan Aita.
Berak dauku zabaldu berria
zenbat diron Jainko batek maita.

2- Aita onak eskaini Semea
zare, Jesus, Aita bezain Jainko.
Lur hotz hunek nor zuen hobea
maitasunez gure salbatzeko.

3- Izpiritu saindua lokarri
hiru dira, eta bat Jainkoa.
Hortik zaio emana lurrari
bizi saindu, sugar betikoa.

4- Aita, Seme, Izpiritu Saindu,
guretako Jainko bat ber bera.
Iturrira nahi gaitu bildu
edan eta hartan saindutzera.

Trinité sainte, toi, notre Dieu,
union d’amour céleste !
Que te parvienne cette louange de la terre !

1. Jésus a dévoilé la vérité :
Nous avons un Père dans les cieux.
Il a lui-même répandu la nouvelle,
combien sont ceux que le Dieu aime.

2. Toi, le Fils que le Père a offert,
tu es, Jésus, Dieu comme le Père.
Qui cette terre aurait-elle pu avoir de mieux
pour nous sauver par amour ?

3. L’Esprit Saint est le lien :
Ils sont trois et un seul Dieu.
De là a été donnée à la terre
la vie sainte, la flamme éternelle d’amour.

4. Père, Fils, Esprit Saint,
sont pour nous un seul et même Dieu.
Il veut nous rassembler à la source,
que nous en buvions et ainsi que nous nous sanctifions.

Traduction : François-Régis JASNOT et Iban ERGUY.