K 6 / Agur Eliza

Iratzeder / G. Lerchundi

Agur Eliza, Jaunaren Egoitza,
haren Gorputza, haren Erresuma !
Agur, Eliza, munduko bihotza,
guzien Ama !

1- Gurutzeraino baitzaitu maitatu,
Jaunak munduan Ama egin zaitu,
dena grazia, dena izpiritu : agur Eliza !

2- Zuk Jauna duzu guzien lokarri,
fededunak bat dauzkan izkin-harri ;
denen aterbe, denen Mundu Berri : agur Eliza !

3 Jainkoa gizon egin da lur huntan :
zu ere zare bizi gizonetan,
saindu-arazle menderen mendetan : agur Eliza !

4- Zainetan duzu Jaunaren Bizia,
eta mintzoan Jaunaren Egia.
argi zazu ba mundu hau guzia : agur Eliza !

5- Eskaintzen duzu lurrekoen lana,
gain hartarako ontzen duzu dena,
zabal dadila Jaunaren Eguna : agur Eliza !

6- Lurreko gauzak hobirat doatzi,
guk nahi dugu Jauna baitan bizi.
Behar gaituzu bai zuk pitz-arazi : agur Eliza !

7- Itsas gaineko arimen Harroka,
zurekin goazen gaitzeri gaindika,
gaiten guziak zu baitan besarka : agur Eliza !

Salut Église, demeure du Seigneur,
son corps, son royaume !

Salut, Église, cœur du monde,
mère de tous !

1. Puisqu’il t’a aimée jusqu’à la croix,
le Seigneur a fait de toi notre mère dans le monde,
pleine de grâce, remplie d’esprit : salut Église !

2. Le Seigneur t’a établie comme lien de tous,
tu es la pierre d’angle qui unifie les croyants,
le refuge de tous, le nouveau monde pour tous : salut Église !

3. Le Seigneur s’est fait homme sur terre :
Toi aussi tu vis dans les hommes,
les sanctifiant pour les siècles des siècles : salut Église !

4. Dans tes veines tu as la vie du Seigneur,
et dans ta parole, tu donnes la vérité du Seigneur.
Illumine donc le monde entier : salut Église !

5. Tu offres le travail des hommes,
tu fais tout fructifier pour le ciel,
que paraisse le jour du Seigneur : salut Église !

6. Que les choses terrestres partent à la tombe,
nous voulons vivre dans le Christ.
Nous avons besoin que tu nous embrases : salut Église !

7. Rocher de l’âme dans la tempête,
allons avec toi, en vainquant le mal,
unissons-nous tous en toi : salut Église !

Traduction : François-Régis JASNOT et Iban ERGUY.

Sons

Camino - Sarcou :

Donibaneko meza :