A 30 / Dezagun kanta gogotik

Bai, bihotzaren erditik,
dezagun kanta gogotik.

edo
Bai, bihotzaren (ter) erditik,
dezagun kanta (ter) gogotik.

1- Dezagun kanta gogotik :
gaiten guziak bozkaria.
Gure salbatzea gatik,
Jesus, eman duzu bizia.

2- Dezagun kanta gogotik :
zure odol preziatua
ixuri duzu gu-gatik :
zaite, o Jesus, laudatua.

3- Dezagun kanta gogotik :
beti zaitugu laudatuko,
gauza guzien gainetik,
Jesus, zaitugu maitatuko.

Observations :

Ces paroles peuvent être chantées sur deux airs différents.
Cf G. Lerchundi, Kantikak, 1948, p. 140-141

Sons

Camino-Sarcou :

Aiherra 1975 :

Muskildi ETB 2022 :