Sinesten dut / Credo

(Sinesten dut A 10)

Sinesten dut Jaungoiko bat bakarra,

Aita guziz ahaltsu, zeru lurren Egile,
ageri diren eta ez diren guziena.

Sinesten dut Jaun bat bakarra, Jesu Kristo,
Jainkoaren Seme bakar,
mende guziak baino lehen, Aita ganik sortua.

Jainkoa ganik Jainko, argitik argi,
egiazko Jainkoa ganik, egiazko Jainko.

Sortua, ez egina, Aitaren izaite berekoa,
haren bidez dira eginak gauza guziak.

Gu gizonen gatik eta gu salbatzeko, jautsi zen zerutik.

Eta Izpiritu Sainduaren egitez,
Maria Birjina ganik gorputz harturik, gizon egin zen.

Pontzio Pilatoren menpean
gu gatik gurutzeratua izan zen, oinazetan hila eta hobiratua.

Hirugarren egunean piztu zen,
Liburu Sainduek erran bezala,
zerurat igan eta Aitaren eskuin aldean jarririk dago.

Aintzaz etorriko da berriz, biziak eta hilak jujatzerat,
eta haren erregetzak ez du azkenik izanen.

Sinesten dut Izpiritu Saindua, Jaun eta bizi emaile,
Aita ganik, eta Semea ganik dena.

Aitarekin eta Semearekin batean
agur eta goresmen berbera hartzen duena,
eta Profeten ahoz hitz egin zuena.

Sinesten dut Eliza :

bat, saindu, katoliko eta Apostoluena.

Aitortzen dut bataio bakarra, bekatuak barkatzeko.

Igurikatzen dut hilen piztea,
eta datorren munduko bizia.
Amen.

Symbole de Nicée – Constantinople

Je crois en un seul Dieu,
le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :

Il est Dieu, né de Dieu,
lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu,

Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait.

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;

aux mots qui suivent, tous s’inclinent jusqu’à « s’est fait homme » Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,

et s’est fait homme.
Cruci é pour nous sous Ponce Pilate,

il sou rit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures,

et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ;

et son règne n’aura pas de n.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;

il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils,

il reçoit même adoration et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen.

Sons