Herriari agurra 3 / Salutation 3

Herriari agurra 3

Jauna zurekin

R/. Eta zure izpirituarekin

Salutation 3

Le Seigneur soit avec vous

R/. Et avec votre esprit.

Sons