V 79 / Ama zira ta Birjina

ELB / J.J. Arregi

1- Ama zira ta Bir­ji­na,
Je­su­sen Ama Ma­ria ;
Agur zu­ri, agur t’er­di,
sort­ze­tik gar­bi gar­bia.

2- Egi­lea­ren ala­ba,
ama zai­tu Egi­leak :
Zu­re sa­be­la izan du
sor le­ku Jain­ko Se­meak.

3- Iz­pi­ri­tu Sain­dua­ren
egi­tez sor­tu zi­nuen :
ge­roz­tik da­go gu­re­kin
Jain­ko Se­mea mun­duan.

4- Je­sus sort­zean Ha­re­kin
gu­re ere sor­tu gin­tu­zun
ama zai­tu­gu Je­su­sek
gu­rut­ze­tik er­ran zau­kun.

5- Aint­za Jaun­goi­ko Ai­ta­ri,
Aint­za Se­me Jain­koa­ri,
Aint­za bie­kin ba­tean,
Iz­pi­ri­tu Sain­dua­ri.
Amen.

Sons

KJ Baigorri 2003 :

Vidéos