S 2 / Bizia labur

Iratzeder / Herrikoa

1
Bizia labur, hiltzea segur :
gauza dudarik gabea.
Zeruko Jauna, gu ganat beha,
Zurekin har hil zaikuna :
emozu goiko bakea.

2
Zure Semea duzu emana
Zu gana dadin gizona.
Hunentzat harek eman odola,
otoi, alfer ez dadila,
pitz dadin Kristo bezala.

3
Lurpean barna erein orduan
altxatzen zaiku hazia.
Gorputza berdin da ehortzia
piztu eta goza dezan
betiereko bizia.

4
Etzen mundurik, etzen menderik
jadanik maite gintutzun.
Otoitzak eta nigarrak entzun,
hil-beharren lur huntarik
denak zutan bil gaitzatzun.

5
Izar guziek ez dute bera
zeruan gauaz dirdira.
Hil-fededuna egin dadila
amestua duzun hura,
gozatuz argi zabala.

Sons

Aiherra "Dezagun kanta" :