S 18 / Errautsi duzu

Libera me, Domine, de viis inferni

1- Errautsi duzu ifernuetan den indarra :
haren menetik, zuk, otoi, Jauna, gu begira.
Jautsi baitzare hil ondoan
hil arterat ilunbetan.

Zure argia dute hilek han ikusia
bai eta zure begitartea miretsia.

2- Guziak zuri goreska ziren oihuz ari :
huna zu, Jesus, Salbatzailea, agur zuri.
Zure argia …

3- Betiereko zoriona hil huni, otoi, eman, Jauna.
Zeruko argi zabalean zure argiak argi dezan.
Zure argia …