O 5 / Besta eder huntarat

Besta eder huntarat, goazen oro betan,
sar bedi bat bedera alegrantzietan !

Ezteiak (Mariage)
1- Aldare aitzinean horra hor bi gazte.
Bide berri eder bat egun dute haste.

2- Alegrantzia dute Jaunak ta herriak,
esperantzaz beteak holako berriak.

3- Izan zaite Jesus, zu beti horiekin,
lotu berri den su hau azkartuz joan dadin.

4- Baia Jaunak berak du egin sakramendu,
josi den lokarriak hura du zimendu.

5- Espos berri gazte hauk bat egin tu Jaunak,
onar bitza ordainez denen esker onak.

6- Egungo maitasuna ez dadila alda :
amodioa zer da, betiko ez bada ?

7- Maitatzeko behar da ainitz barkamendu :
Jesusek amodioz bizia eman du.

8- Gorets, gazte maiteak, Jainkoaren aintza,
maitez bildu zauztena biziaz zerbitza.

9- Hau da egun ederra bi gazte hauientzat,
elgarri juntatzeko jinik zure ganat.

10- Guzien Aita ona zuk hauk benedika,
dezaten zure baitan ezkontza hau finka.

Sons

Iholdi 2022 :