M 8 / O Jesusen bihotz samur

Herrikoak

O Jesusen bihotz samur, enetzat idekia,
otoi, emazu neurean zuganako lehia.

1- Ikusiz zure burua arantzez betea,
niholere ez dut nahi lore pean neurea.

2- Gurutzea dakarkezu zure bihotz garbian :
nik ere dut ekarriren neurearen erdian.

3- Jasanen dut gurutzea gogotik, zuk bezala :
sekulan salbamendurik ezin duket bertzela.

4- Egizu onets dezadan zuk onesten duzuna,
dezadan higuin osoki higuingarri zaitzuna.

5- Irakasten darotazu umil, ezti izaiten,
ene jaidura gaixtoak artarekin zehatzen.

Observations :

G. Lerchundi présente deux variantes pour chanter le refrain. Cf G. Lerchundi, Kantikak, 1948, p. 246

Sons

Aiherra "Dezagun kanta" :

Vidéos