I 54 / Piztu da Jauna egiaz

Piztu da Jauna egiaz, alleluia.
Garaitu du Biziak herioa, alleluia.
Kantuz ari da mundu guzian, alleluia,
bataiatuen herria, alleluia, alleluia.

1- Hau da Jaunaren eguna :
piztu dauku bizia
ta hasi behin betiko
kreazio berria.

2- Gorets dezagun, herriek,
Jainkoa, gure Jauna ;
aipa dezagun kantari,
erakuts esker ona.

3- Eskerrak gure Jaunari,
denentzat ona baita,
harek daukun maitasuna
beti-betikoa da.

4- Bihotz oneko direnek
pozez bezate kanta :
Jainkoaren maitasuna
zinez betikoa da.

5- Bazkoa dugu ospatzen,
piztu da Artzain ona,
ardien gatik bizia
eskaini zuen Jauna.

6- Ez naiz hilen, biziko naiz,
kartsutasunez nago
Jaunaren harrigarriak
munduan kondatzeko.

7- Bai, idek eni ateak
garaitzaile sartzeko,
Jainko Jaunari dizkiot
nik eskerrak emango.

8- Beneikatua Jainkoak
gu ganat igorria,
hura baita gure Jauna,
denen argi bizia.

Salbatorez :
9- Aintzatsu igan da Jesus,
berpizturik zerura ;
etorriko da berriro
badu gutaz ardura.

Mendekostez :
10- Zato, gu biziberritu,
Izpiritu Saindua,
pitz gure baitan indartsu
zure maitasun-sua.

Sons

KJ Hazparne 2019 :

Vidéos