I 38 / Kristo zuri

Iratzeder / G. Lerchundi

Kristo, zuri kantu berri !
Alleluia, alleluia !

1- Jainkoa Jainko ! Egin herriz herri kantu berri !
Bekatu, herio eta ifernuko indarrari
nausitu baitzaio : agur, laudorio Gurutzeari.

2- Huna eguna ! Piztu zaiku Jauna : bozkario !
Bekatu, herio eta ifernuko indarrari
nausitu baitzaio : agur, laudorio Gurutzeari.

3- Denek utzia izan zen harria da gaur nausi :
Zu, Kristo, jaunen Jaun, oroz goragoko amodio,
bai izan munduan eta sekulako guzien Jainko.

4- Guretzat Jaunak egin dituenak miragarri.
Zu, Kristo, jaunen Jaun, oroz goragoko amodio,
bai izan munduan eta sekulako guzien Jainko.

Sons

Camino - Sarcou :

KJ Itsasu 1998 :

Vidéos