C 6 / Betiereko bizia

Iratzeder (koplak) / Herrikoa

1- Betiereko bizia emaiten duzun Ogia,
hor zaitugu aldarean apezak jautsarazia.
Noiz dukegu bihotzean zure hartzeko loria ?

Dugun lauda, dugun lauda Jesus Jainko Jauna !
Dugun lauda, dugun lauda Jesus Jainko Jauna !

2- Hor da Golgotan bezala Jesusen Bihotz zabala.
Hor da ere gure maitez ixuri duen Odola.
Fedez eta karitatez guziak bete gaitzala !

3- Zeruko Aitak har beza aldarean den eskaintza !
Ezti bedi ikusirik Seme Jaunaren gorputza,
onets dezan gain hartarik hemen garenen otoitza !

4- Jaunari zeru-lurretan ospe menderen mendetan !
Gu bakotxain amodioz hil baitzaiku mundu huntan,
eta geroztik lorios baitago Aitaren baitan.

Sons

Camino- Sarcou :