C 5 / 7 / Laudorio, ohore

Hitzak : Koplak 1-2-3 : Iratzeder - Koplak 4-5-6-7 : Emile Larre / Errepikaren doinua : Xuberokoa - Koplaren doinua : Gabriel Lerchundi.

Laudorio, ohore Jesus maiteari !
Laudorio, ohore orai eta beti !

Kominionean :

1- Jauna, zu jatean,
zutan gu bat izan :
zorionik maitena.
Ai zer poza dudan,
elgar maitatzean,
gozatzera zu, Jauna.

2- Maite zaitut maite :
nahi nuke bete
dena zutaz mundua.
Nitan bizi zaite,
nihaur izan arte
dena zutaratua.

3- Goazen elgarrekin
bihotz barnez berdin,
denen jainkoratzeko.
Dugun indar egin
Kristo izan dadin
diren guzien Jainko.

(Filipoarreri 2, 5-11)

4- Jainko zela Jesus,
etzagon urguluz
lerro gorena hartuz.
Horra mutil ezdeus,
orotaz gabetuz,
gizoner parekatuz.

4- Bere nahitara
jautsi da gutara,
gure gatik hila da.
Hiltzetan ondarra
gurutzeko hura
gaixtaginen gisara.

6- Apal egin zena
da berriz gorena
ezarria izana.
Jainkoak emana
baitio izena
orotako lehena.

7- Jesusen goresle
belaunika beite
zeru, lur ala lurpe.
Gora deit bezate
Jaun ta Salbatzaile,
Jainko Aitari ospe !

D’après Philippiens 2, 5-11

1. Jésus qui était Dieu,
ne retint pas jalousement
le rang qui l’égalait à Dieu.
Mais il prit la condition de serviteur,
s’anéantissant en tout,
devenant semblable aux hommes

Louange, honneur à Jésus bien-aimé !
Louange, honneur, maintenant et toujours !

2. Par sa propre volonté,
il s’est abaissé jusqu’à nous,
et est mort pour nous.
La profondeur de la mort, celle de la croix,
à la manière des malfaiteurs.

3. Celui qui s’est abaissé,
a à nouveau, au plus haut, été exalté.
Car Dieu lui a donné,
le nom,
qui est au-dessus de tout nom.

4. Afin qu’au nom de Jésus
tout genou fléchisse,
au ciel, sur terre et aux enfers,
et que toute langue proclame,
Jésus-Christ est Seigneur et sauveur,
à la gloire de Dieu le Père !

Traduction : François-Régis JASNOT et Iban ERGUY.

Observations :

Sur ce même air,  les paroles des couplets étaient  de J. Barbier « Aldare gainean … ». Cf G. Lerchundi, Kantikak, 1948, p.157

Sons

Ezpeleta Erramu 2024 :