B 26 / Gu garen eta guk daukaguna

Iratzeder / J. Urteaga

Gu garen eta guk daukaguna,
Jauna zuk duzu emana.
Zu zaitugula mendetan barna,
bai ogi eta bai Jauna

1
Ogiarekin gizonen lana
har eta onar, zuk Jauna.
Etxetan, gutan den maitasuna
har eta onar, zuk Jauna.

2
Arnoarekin gizonen mina
har eta onar, zuk Jauna.
Erien deia, dohakabena
har eta onar, zuk Jauna.

3
Gaur Besta Berriz fede pitz gutan,
iduzki eman, zuk Jauna.
Kristauen karra zabalduz doan
iduzki eman, zuk Jauna.

4
Gaur Besta Berri, denen bozgarri :
kar eman gutan, zuk Jauna.
Gaur Besta Berri, bake iturri
begira gu bat, zuk Jauna.

Sons

KJ - Ziburu 2007 :