B 25 / Aita guziz ona

Aita guziz ona, zu denen Jauna,
zabalik daukazu zeru gain-gaina.
Guretzat ezarri duzu mahaina :
zoin den hunkigarri zure dohaina !

1- Ogiaren itxuran Jesus dut hartuko,
harek bainau betiko bizian sartuko.

2- Lurrak ondu mahatsak arnoa dario.
Odol sainduak dio emaiten balio.