A 67 / Aintza zuri Jauna

Roger Idiart

Aintza zuri Jauna,
zeru lurretan zaudena ! (bis)

1- Agur gorespen zuri, Jaun Goiko Aitari,
zerukoak iduri, gu hemen kantari.

2- Gorespen zuri ere, Jainkoaren Seme,
ahaltsu bezain xume, Jaun eta langile.

3- Izpiritu Saindua, guziz amultsua,
bero zazu mundua, heda zure sua.

Kantu hunek ez du «Aintza zeruetan» himnoa ordaintzen.
Sartzeko kantu gisa kanta daiteke.

Gloire à toi, Seigneur,
toi qui règnes au ciel et sur la terre. (bis)

1. Salut et louange à toi, Dieu notre Père,
à l’image de ceux qui sont au ciel, nous te chantons.

2. Louange à toi aussi, Fils de Dieu,
à la fois puissant et humble, Seigneur et travailleur.

3. Saint Esprit, tout-amour,
embrase le monde, répands ton feu.

(Traduction : François-Régis JASNOT et Iban ERGUY)

Ce chant n’est pas destiné à remplacer le « Gloria » ; on peut l’utiliser comme chant d’entrée.

Sons

Ainhoa 2019 Meza Roger Idiart omenez :