Sainduen berezia – Erromako Meza Liburura -2020


Propre des saints ou Sanctoral, extrait du Missel Romain "Erromako Meza Liburua" 2020

Sainduen berezia
2020ko « Erromako Meza Liburua » -tik ateratua, 657-858 orrialdeak.

Sanctoral,
extrait du Missel Romain « Erromako Meza Liburua » 2020, p. 667-858