R 33 / Bartime

Hitzak: Mixel Itçaina / Doiñua : Xalbat Berterretche

1- Jerikotikan heldu zen Jesus jendeaz inguratua,
Bide ondoan jarririk zagon Bartim’eskale itsua.
Jakin orduko nor zen pasatzen botatu zion oihua,
« Dabiden seme, nitaz urrikal, Jesus guziz indartsua.

Gora bihotzak ! Xuti Bartime ! Xuti galdatzen baizaitu !
« Zer nahi duzu nik egitea ? » zion Jesusek eskatu.

2- Erasiaka ari zitzaizkon ixilarazi beharrez,
are gehiago oihuz ari zen « Nitaz urrikal » erranez.
Gelditurikan Jesusek berriz : « Deitu ni ganat fagorez ! »
Soin gainekoa aurtiki eta, hurbildu zen jauzi batez.

3- Oi nagusia ikus dezadan dautzut oraintxet galdatzen.
Jesusek berriz : « Zoazi, zure fedeak zaitu salbatzen. »
Ordu berean, gizon itsua hasi zen garbi ikusten,
eta bidean Jesus Jaunari han zitzaion jarraikitzen.

Partitions

Sons

Berterretche-Erramouspé-Larrieu :