Prefazioa II. esker onezko otoitzakoa / Préface de la prière eucharistique II

Bai, egoki da eta zuzen, on eta salbagarri,
guk, zuri, Aita guziz sainduari,
eskerrak emaitea non-nahi eta beti,
Jesu Kristo zure Seme maitearen bitartez.

Hura da zure Hitza,
haren bidez egin dituzu diren guziak ;
hura igorri daukuzu salbatzaile eta erosle,
Izpiritu Sainduaren bertutez gizon egina
eta Birjinaganik sortua.

Harek, zure nahia betetzeko,
eta zuretzat herri saindu bat irabazteko,
gurutzean besoak zabaldu zituen eta,
herioa ezeztatuz, nagusi agertu piztea.

Horrengatik, aingeru ta goi-aingeruekin
eta zeruko talde guziekin,
zure aintzari goresmen hau,
beti ta beti kantatzen diogu :

 

Vraiment, Père très saint,
il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut,
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ :

il est ta Parole par qui tu as créé toutes choses ;
c’est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur,
Dieu fait homme, conçu de l’Esprit Saint, né de la Vierge Marie.

Pour accomplir jusqu’au bout ta volonté
et rassembler un peuple saint qui t’appartienne,
il étendit les mains à l’heure de sa passion,
afin de briser la mort, et de manifester la résurrection.

C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints,
nous chantons ta gloire, et d’une seule voix nous proclamons :

Soinuak