Jainkoaren bildotsa / Agnus Dei

Jainkoaren Bildotsa,
zuk kentzen duzu munduko bekatua :
urrikal, Jauna.

• Jainkoaren Bildotsa,
zuk kentzen duzu munduko bekatua :
urrikal, Jauna.

• Jainkoaren Bildotsa,
zuk kentzen duzu munduko bekatua :
emaguzu bakea.

Jainkoaren bildotsa A 8:

• Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.

• Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.

• Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix.

Soinuak