Hunen bitartez / Doxologie "Par Lui, avec Lui et en Lui"

Hunen bitartez, hunekin eta hunetan,
zuri, Jainko Aita guziahaldunari,
Izpiritu Sainduarekin batean,
ospe eta aintza guzia
gizaldi eta gizaldi guzietan.

Amen.

Par lui, avec lui et en lui,
à toi, Dieu le Père tout-puissant,
dans l’unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire,
pour les siècles des siècles.

Amen.

Soinuak