Ebanjelioa hasteko / Dialogue avant l'Évangile

– Jauna zurekin.
Eta zure izpirituarekin.

– Jesu-Kristoren Ebanjelioa
[jondoni Matiuren / san Marken / san Luken / jondoni Joaniren]  liburutik.
Aintza zuri, Jauna.

Ebanjelioa bukatu eta:

– Jaunak errana
Eskerrak zuri Jauna

 

Avant de lire l’Evangile:

– Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.

– Évangile de Jésus Christ selon saint…
[Matthieu / Marc / Luc / Jean].
Gloire à toi, Seigneur !

Après avoir lu l’Evangile:

– Acclamons la Parole de Dieu
Gloire à toi, Seigneur Jésus !

 

Soinuak