A 8 / Aintza zeruetan (ofiziala) / Gloria

Urteaga

Aintza zeruetan Jaungoikoari,
eta bakea lurrean haren gogoko gizoneri.
Hain haundi ta eder zaitugulakotz, gora zu, benedikatua zu,
gorespen zuri, ahuspez agur, eskerrak zuri.
Jainko Jauna, zeruko Errege,
Jaungoiko Aita, guziahalduna.
Jauna, Seme bakar, Jesu Kristo,
Jainko Jauna, Jainkoaren bildots, Aitaren Seme.
Zuk kentzen duzu munduko bekatua,
urrikal, Jauna.
Zuk kentzen duzu munduko bekatua,
entzun gure deia.
Aitaren eskuin-aldean jarririk zaude zu,
urrikal, Jauna.
Zu bakarrik Saindua,
Zu bakarrik Jauna,
Zu bakarrik Goi-goikoa, Jesu Kristo,
Izpiritu Sainduarekin : Jainko Aitaren argitan.
Amen.

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur, Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
Toi qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves les péchés du monde,
reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.
Car toi seul es Saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ,
avec le Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Soinuak