Meza bururatzean: benedizionea / Bénédiction et envoi

Jauna zuekin.
℟. Eta zure izpirituarekin.

Benedika zaitzatela Jainko guziahaldunak,
Aitak, eta Semeak, Xeta Izpiritu Sainduak.
℟. Amen.

Zoazte Jaunaren bakean.
℟. Eskerrak Jainkoari.

Rite de conclusion

Le Seigneur soit avec vous.
℟. Et avec votre esprit.

Que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père, et le Fils,Xet le Saint-Esprit.
℟. Amen.

Allez dans la paix du Christ.
℟. Nous rendons grâce à Dieu.

Soinuak

Benedizionea :