Benedizione nagusiak / Bénédictions solennelles

Ikus Erromako Meza liburuan, 640-651

Luzetasunaren arabera, hauta ditaike : 4 lerroko, 3 lerroko edo 2 lerroko airea.

Adibidez (ikus 640 orrialdean: 1. Abendoan) :

4 lerrotan:

Jesu Kristo etorri dela sinesten duzue,
eta berriz aintzaz etorriko dela igurikatzen.
Haren etortzearen distiraz Jainko guziahaldun urrikaltsuak
saindu egin zaitzatela eta benedizionez bete.
Amen

3 lerrotan:

Gure Salbatzaile gizon eginaren etortzeaz bozkariatzen zirezte :
berriz aintzaz etorriko denean,
betiereko biziaren saria ardiets dezazuela.
Amen

2 lerrotan:

Bizi huntan egin zaitzatela fedean azkar,
esperantzan alai eta maitasunean kartsu.
Amen

 

 

BÉNÉDICTIONS SOLENNELLES

Elles figurent dans le Missel Romain “Erromako Meza Liburua”, aux pages 640-651

Le texte des bénédictions peut être chanté.
Quand le texte se présente en 4 lignes, on peut le chanter sur une mélodie à 4 motifs musicaux.
Quand le texte se présente sur 3 lignes, on la chante sur une mélodie réduite à 3 motifs musicaux.
Quand le texte se présente sur 2 lignes, on la chante sur une mélodie encore réduite à 2 motifs.

Partiturak

Soinuak

4 lerrotan :

3 lerrotan :

2 lerrotan :