Z 153 - Magnificat - Bezperak / Kantuz ari zait (Magnificat)

Iratzeder / G. Lerchundi

Mariaren kantika (Magnificat) Lk 1

Kantuz ari zait nere arima Jainkoari
haren goresle kantuz ari.
Haren loriaz bozkariotan dut gogoa :
salbatzaile dut nik Jainkoa.

Naizen neskato apal hau baitu hautatua,
mendeek neri: « Dohatsua ! »
Zoin handi nitan Jainko Jaun guziz indartsua !
haren izena zoin saindua !

Urrikalmenduz betea dago mendez-mende,
sineste duten jenden alde.
Bere besoan duen indarraz harek ditu
bihotz hantuak barreiatu.

Beren alkitik handi-mandiak kendu ditu,
apalak aldiz goraltxatu.
Gose zaudenak nasaiki ditu gozarazi.
aseak aldiz hutsik utzi.

Behatu dio lzrael bere jendeari.
lehen bezala urrikari.
Erran baitzuen gintuela gu lagunduko
Abrahamtarrak sekulako.

Ospe Aitari, gizon egin den Semeari,
bai Izpiritu Sainduari.
Lehen bezala heieri ospe orai ere :
hala dadila betiere.

Mon âme exalte le Seigneur,

Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !

Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront bienheureuse.

Le Puissant fit pour moi des merveilles :
Saint est son nom !

Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.

Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.

Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.

Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.

Il relève Israël, son serviteur ;
il se souvient de son amour,

De la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.

Gloire au Père, et au Fils,
et au Saint-Esprit,

Maintenant et à jamais,
dans les siècles des siècles. Amen.

Soinuak

Bezperak diskoa 1947 :

Urruñako diskoa :

Bezperak 2010 :

Bideoan