V 24 / Maria, Jainkoak zaitu hautatu

Décha-Iratzeder / Paul Décha

1- Maria, Jainkoak zaitu betidanik hautatu
eta Jesus duzu sortu. Oi, zu graziaz betea !

Agur, agur, agur Maria !

2- Semea guri emanez, maitasunaren Ama,
egin duzu, Jaunak errana. Oi, zu graziaz betea !

3- Gure berri baitakizu, ikus gure beharrak,
pozez bete gure bihotzak. Oi, zu graziaz betea !

4- Guk Jauna uzten badugu, bihotzaren gogorrez,
zaude zu hor, Ama otoitzez. Oi, zu graziaz betea !

5- Haur batek amarendako ditu bere nigarrak
Badazkitzu gure beharrak. Oi, zu graziaz betea !

6- Noiz duzu gutan piztuko, Graziaren irria ?
Zuri daude haurrak, Maria. Oi, zu graziaz betea !

7– Zeruan hartua zaitu, Jaun Onak bere gana
Gutaz ere oroit zu, Ama. Oi, zu graziaz betea !

1. Marie, le Seigneur t’a choisie depuis toute éternité,
et tu donnas naissance à Jésus. Tu es comblée de grâce !

Salut, salut, salut Marie !

2. En nous donnant ton Fils, Mère de l’amour,
tu as accomplis la parole du Seigneur. Tu es comblée de grâce !

3. Puisque tu sais ce qui nous arrive, regarde nos besoins.
Remplis de joie nos cœurs. Tu es comblée de grâce !

4. Si nous délaissons Dieu, le cœur dur,
tu es là, Mère, en prière. Tu es comblée de grâce !

5. Un enfant verse des larmes auprès de sa mère.
Tu connais nos besoins. Tu es comblée de grâce !

6. Quand susciteras-tu en nous, la joie de la grâce ?
Tes enfants sont à toi, Marie. Tu es comblée de grâce !

7. Le bon Dieu t’a emportée au ciel près de lui.
Souviens-toi aussi de nous, Mère. Tu es comblée de grâce !

Traduction : François-Régis JASNOT et Iban ERGUY.

Soinuak

Camino - Sarcou :