V 21 / Agur aingeruen

Herrikoak

1- Agur Aingeruen
eta zeru lurren
Erregina puxanta.
Ederra zare, Maria,
histen duzu iguzkia,
zein zaren distiranta !

2- Graziaren Ama,
Ama guziz ona,
urrikalmendutsua.
Zure miserikordia
zein den espantagarria,
oi zer ihes lekua !

3- Beti on, amultsu,
kausitzen zare zu
bekatorearentzat.
Ez da hain gozo eztia
nola baitzare, Maria,
ene gostuarentzat.

4- Penatuak diren
haur dohakabeen
kontsolazionea !
Zu zare zu, oi Maria,
bekatoreen bizia,
loriako atea.

5- Zutaz maitatuak
eta lagunduak
ez ohi dire galtzen ;
zutan ene esperantza
deskantsaturik bihotza,
betikotz dut emaiten.

1. Salut puissante Reine du ciel,
de la terre
et des anges.
Tu es magnifique, Marie,
tu fais pâlir le soleil
tant tu resplendis ! (bis)

2. Mère de grâce,
Mère toute bonne,
miséricordieuse.
Comme ta miséricorde
est admirable,
ô, quel refuge ! (bis)

3. Toujours très bonne,
bien-aimée, tu es là
pour le pécheur.
Il n’y a pas, à mon goût,
de douceur aussi douce
que ce que tu es, Marie. (bis)

4. Consolation,
de ceux qui sont peinés
et de tes malheureux enfants !
Tu es, toi, ô Marie,
la vie des pécheurs,
la porte de gloire. (bis)

5. Ceux qui sont aimés
et aidés de toi,
ne peuvent être perdus ;
Je mets en toi mon espérance,
et je te donne pour toujours
mon cœur en repos. (bis)

Traduction : François-Régis JASNOT et Iban ERGUY.

Observations :

Cf. G. Lerchundi, Kantikak, 1948, p. 360

Soinuak

Urruñako diskoa :