P 8 / Ospe zuri, Jainkoa

Iratzeder / G. Lerchundi

Te Deum

Ospe zuri, Jainkoa, zuri guk agur, jaunen Jauna.
Zuri lurrak, Aita Goikoa, aintza gorena.

Zuri, daude ahuspez Goiko indarrak, Aingeruak,
zerugoian beti emanez gorets kantuak.

Saindu, saindu, saindua, diren guzien Jainko Jauna.
Zeru lurrak beterik dauzka zure distirak.

Apostoluak eta Profetak zuri goreska dabiltza.
Martirek dute gora kantatzen eginez odol-eskaintza.
Zutaz mintzo da, goraki zutaz, mundu guzian Eliza.

Zeruko Aita, guzien Aita, ospez neurririk gabea,
hoin goresgarri eta bakarra, agur Jaungoiko Semea.
Bihotzez agur, Izpiritua, zu ganik dugu bakea.

Zu, Jesu Kristo, denen argia, Errege aintzaz betea,
zu zarelarik Jainko Aitaren betiereko Semea,
onartu duzu, gu salbatzeko, Ama Birjinan sortzea.

Heriotzea garaitu-eta zerua duzu ideki
Jainko Aitaren eskuin aldean, fededunen zain egoki,
azken auziko egun handian, jautsiko zira Jainkozki.
Amen.

Soinuak

Beloke "Avent-Noël" :

Camino -Sarcou :

KJ Urruña 1976 :

Bideoan