P 40 / Izaitez Jainko

Iratzeder / G. Lerchundi

Filip. 2, 6-11

1- Izaitez Jainko izaki-eta Kristok ez du
Jainko aintzarik beretzat hartu eta zaindu.

Jauna da Kristo, Jainko Aitaren osperako. (bis)

2- Bere guziaz hustu da bera, mutil egin.
Hartu izan du gizon itxura gizonekin.

3- Gu gatik apal egin da Kristo hiltzeraino.
Eta gurutze gaineko azken hatseraino.

4- Horren gatik du Jainkoak Hura goraltxatu,
haren izena goren gorena egin baitu.

5- Mintzai guziek daukatela bai Hura Jainko :
Jauna da Kristo Jainko Aitaren osperako.

Soinuak

Beloke :

Bideoan