M 12 / Kristo Erregeri

Herrikoak

Kristo Erregeri, Euskaldunek agur !
Kristo Erregeri agur, agur ! (bis)

1- Nor da egundaino erregerikan
zu, Jesusen pare, besterik izan ?
Bihotzez dauzugu otoitz errepikan.
« Kristo, agur. »

2- Jin zinen Aitari obeditzera,
Jesus, hiltzeraino jautsia zira.
Aitak igan zaitu errege-alkira.
« Kristo, agur. »

3- Lurraren gainean manatu nahiz
gerlan bizi dira haurride ainitz.
Anai-erresuma zuk egizu berriz
« Kristo, agur. »

4- Nola etzintazke zu erregea,
nork luke guretzat bihotz hobea !
Izan zaite gure gogoen jabea.
« Kristo, agur. »

5- Errege horrek du zerbitzaria,
errege-tronuan berak jarria.
Aldiz zerbitzari eman da nausia.
« Kristo, agur. »

6- Iragankorra da gure mundua,
lur huntan laster da geldi ordua.
Zuk, betiko duzu zeru erreinua,
« Kristo, agur. »

7- Zorion goseak dauka gizona,
hori lurrak eman ez lezaiona :
Jesus berbera da gure zoriona.
« Kristo, agur ! »

 

M 12-B

8- Itsaso, mendiak, ibai, zelaiak,
zuretzat eginak, dira zureak,
ureko uhainek, mendiko oihanek :
« Kristo, agur ! »

9- Airean doatzan xori ederrek,
lurreko ihizi handi azkarrek,
pentzeko loreak, zeruko izarrak :
« Kristo, agur ! »

10- Aingeru guzien errege Jauna,
errege’re zira, gizonarena.
Nun da Erregerik, zu bezalakorik ?
« Kristo, agur ! »

11- Erregen Errege hola zirena,
nola ote zira atze egina
zuhauren etxean, zure erresuman ?
« Kristo, agur ! »

12- Tokiz-toki zira herrestatua,
mihi guzietan laidostatua !
Ororen Errege, trufatzen zaituzte !
« Kristo, agur ! »

13- Orotarik kanpo emana zira…
Zato gurekilan Euskal-Herrira :
Zure gira oro, orai eta gero !
« Kristo, agur ! »

14- Lur hau oro zuri kendurik ere,
zerua gelditzen zauzu halere !
Zeru hortarat gu, hel-araz gaitzazu !
« Kristo, agur ! »

Les basques saluent le Christ-Roi !
Salut, salut au Christ-Roi ! (bis)

1. Qui d’autre a été, jusqu’à ce jour,
ton égal dans la royauté, Jésus ?
De tout cœur nous te prions en répétant :
Christ, salut !

2. Jésus, tu es venu en obéissant au Père,
et tu t’es abaissé jusqu’à la mort.
Le Père t’a élevé sur un trône,
Christ, salut !

3. Beaucoup d’hommes vivent en guerre,
et désirent commander sur terre.
Instaure de nouveau un royaume de frères,
Christ, salut !

4. Comment ne serais-tu pas roi ?
Qui aurait un cœur meilleur pour nous ?
Sois le maître de nos pensées,
Christ, salut !

5. Ce roi a un serviteur
qu’il a lui-même mis sur un trône.
Mais le serviteur s’est fait maître,
Christ, salut !

6. Notre monde passe
l’heure finale arrive vite sur cette terre,
toi, tu règnes pour toujours au ciel.
Christ, salut !

7. L’homme a faim de bonheur.
Ceci la terre ne peut lui donner !
Jésus lui-même est notre bonheur,
Christ, salut !

Traduction : François-Régis JASNOT et Iban ERGUY.

Soinuak

Peio Ospital :