M 11 / Kristo gur'Errege

Kristo gur’Errege adora dezagun,
zeru-lurren jabe ezagut dezagun.

1- Oi fededun jende dohatsua,
erraustu dauk harek ifernua. (bis)
Hara zeru-gaina zabaldua.

2- Goazen oro Kristo aitzindari :
gizonen bihotzak beude Hari, (bis)
mendez mende eta herriz herri.

3- Mundua ahuspez begokio,
orotan dadien bozkario : (bis)
Kristo Erregeri laudorio.

Soinuak

Camino - Sarcou :