K 13 / Zoazte

Iratzeder / G. Lerchundi

Mt 28, 18-20

1- « Zeru lurretan, dio Jaunak,
esku bideak eta denak, izan zaizkit emanak » : alleluia !

Zoazte, zoazte munduan barna,
heda Berri Ona : alleluia ! gora Jauna !
Zoazte, zoazte munduan barna, heda Berri Ona !

2- Ager fededun, herriz herri,
diten goiko Suz denak berri, munduaren pizgarri :
alleluia !

3- Aita, Seme ta Izpiritu,
gure Jainkoak uraz gaitu eta Suaz berritu :
alleluia !

4- Zoazte gero ta kartsuago,
zuen artean ni bainago azken eguneraino :
alleluia !