G 34 / Gure ganat

J. Challet / Jean Larrieu

Gure ganat, otoi, zato, Jauna,
gure bihotz iluna,
berotzerat, sustatzerat berriz
maitasunaren argiz.

1- Badakigu nola xumeekin usu bazinabiltzan,
emaguzu, umil ibil gaiten, gure urrats guzietan.

2- Badakigu maite zinuela haur ttipien irria,
emaguzu heien idurirat fidantziaren grazia.

3- Badakigu nola pobre zinen, zure bizi guzia,
emaguzu, behardunen alde bihotz zabal idekia.

4- Badakigu bihotzez garbiak nola dohatsu diren,
emaguzu garbi eta zuzen, zu bezala izan gaiten.

5- Badakigu, agertu duzula berri on ta ederra,
emaguzu haren arabera, erabiltzeko indarra.