G 11 / Ilunbe ginen

I. Etchehandy / cf S. Hiriart n°158

Ef 5, 8 – 14

Ilunbe ginen ilunbetan,

orai argi, Jauna, zu baitan.

1- Argiaren seme izan,
biziko urrats guzietan.
Argiaren seme izan,
gutan Kristok dirdira dezan.

2- Argiaren fruitu ekar :
on ager, zuzen eta suhar.
Argiaren fruitu ekar :
bekatutik bozik iratzar.

3- Ez egon lo, denak jeiki :
Jainkoa nun den, nor den aurki.
Ez egon lo, denak jeiki :
zoin den ona, ai baginaki !

4- Jaunak baitu argitua,
bidean deika zen itsua,
Jaunak baitu argitua,
argi beza gaurko mundua.

Eph 5, 8 – 14

Nous étions ténèbres, dans l’obscurité,
en toi, Seigneur, nous sommes maintenant lumière.

1. Soyons fils de lumière,
dans tous les pas de notre vie.
Soyons fils de lumière,
que le Christ brille en nous.

2. Portons les fruits de la lumière :
soyons bons, justes et fervents.
Portons les fruits de la lumière :
éloignons-nous joyeusement du péché.

3. Ne dormons pas, levons-nous tous :
trouvons où est et qui est le Seigneur.
Ne dormons pas, levons-nous tous :
Ah ! si nous réalisions comme il est bon.

4. Puisque le Christ a illuminé l’aveugle
qui appelait sur le chemin,
puisque le Christ l’a illuminé,
qu’il éclaire le monde d’aujourd’hui.

Traduction : François-Régis JASNOT et Iban ERGUY.

Soinuak

"Gorets Jauna" Beloke :

KJ Irisarri 1988 :

Bideoan