G 10 / Jainko Semea

I. Etchehandy / cf S. Hiriart n°158

Jainko Semea, guri mintza :
zuri beha dugu bihotza.

1- Otoitz mendiko gainean hiruen pozaren betea,
han Jesusi mirestean argiz dirdir begitartea.

2- Ilunbetarik gorago otoitzak joanaraz gaitzala :
guri dirdir dagokigun Jainkoaren goiko itzala.

3- Nahigabeen artetik, Jesus hor suma dezagula :
sinestean ibiltzeko dugun beti bihotz ahala.

4- Gurutzeraino zurekin jasanik bizian kartsuki,
piztu-eta joan gaitzazu Aita ganat dena iguzki.

Soinuak

Beloke :