D 32 / Egiaz, egiaz diot

I. Etchehandy / Iruarrizaga

Joani 6, 47-50 eta 15, 1-7

1- « Egiaz, egiaz diot : ni naiz ogi bizia. »
Eman, Jauna, zu ziraden biziaren ogia.
« Ni ganat etortzen denak ez du izanen goserik. »
Ereman gu zure ganat, ta ase ogi hortarik.
« Ni ganat etortzen denak ez du izanen goserik.

Sinesten baitugu Jauna, zato indar berritzera !
Sinesten baitugu Jauna, zato indar berritzera !

2- « Egiaz, egiaz diot : hau da ene Odola. »
Eman, Jauna, zu ziraden biziaren Odola.
« Edaten nauenak ez du ez egarririk ukanen. »
Ereman gu zure gana, ta ase Odol hortarik.
« Edaten nauenak ez du ez egarririk ukanen. »

3- « Egiaz, egiaz diot : ni naiz ogi bizia. »
Eman, Jauna, zu ziraden biziaren ogia.
« Ogi hau jaten duenak bizia dauka betiko. »
Ereman gu zure gana, ta ase ogi hortarik.
« Ni janez bizitzen dena bizirako dut piztuko. »

4- « Egiaz, egiaz diot : ni naiz mahats ondoa.
Ni baitan dagon aihenak fruitu ekarriko du.
Bereber dagon aihena eiharturen da betiko.
Zaudezte lotuak neri, ni baitan baita bizia.
Ni naiz ni mahats-ondoa, ta zuek oro aihenak. »

Soinuak

KJ Urruña 2011 :

Bideoan