C 17 / Mirakuilu guziz miragarria

Herrikoak

1- Mirakuilu guziz miragarria :
Jesus ona zerutik jautsia,
aldarean zeruetan bezala,
Jainko Gizon, guretzat zaudena.

Zutan, Jesus, dut ene esperantza.
Ah ! zuk bozten dautazu bihotza,
azkartua zure Gorputz sainduaz
eta zure Odol sakratuaz.

2- Sinesten dut eta sineste hortan
izanen naiz bizian, hiltzean.
Adoratzen zaitut, oi Jainko Jauna,
miresten dut zure ontasuna.

3- Hasi nahi naiz zuretzat bizitzen,
betikotzat nitzaitzu emaiten.
Erre zazu beraz ene arima
amodioz zuretzat, Jaun ona.

4- Oi zerua, zer ontasun handia,
Jaungoikoa ene janaria.
Ene Artzain eta ene hazkurri,
Jesus ona, zein den miragarri.

1. Miracle totalement admirable :
Le bon Jésus descendu du ciel,
est le même sur l’autel et aux cieux,
L’Homme-Dieu, présent pour nous.

En toi, Jésus, je mets mon espérance.
Ah ! Tu réjouis mon cœur,
qui est fortifié par ton saint corps
et par ton saint sang.

2. Je crois et dans cette foi,
je demeurerai dans la vie, dans la mort.
Je t’adore, ô Seigneur Dieu,
J’admire ta bonté.

3. Je veux commencer à vivre pour toi,
et à me donner à toi, pour toujours.
Embrase donc mon âme
d’amour pour toi, Dieu très bon.

4. Le ciel, quel bien immense.
Dieu, ma nourriture.
Mon berger et mon aliment,
bon Jésus, comme tu es admirable.

Traduction : François-Régis JASNOT et Iban ERGUY.

Soinuak

Camino - Sarcou :

"Dezagun kanta" diskoa Aiherra :