Urrikiaren urtea – Frantses Aita Sainduaren otoitza (2015)


Prière du Pape François pour le Jubilé de la Miséricorde (2015)
Illustration - Urrikiaren urtea – Frantses Aita Sainduaren otoitza (2015)

Jesu Kristo gure Jauna,
Zuk, zeruko Aita bezala urrikaltsu izaiten
erakatsi daukuzu,
eta Zu ikusten zaituenak
Aita ere ikusten duela erran daukuzu.
Erakuts guri zure aurpegia,
eta ardietsiko dugu salbamendua.
Maitasunezko zure begiradak libratu zituen
Zakeo eta Matiu diruaren esklabo izaitetik;
baita adulteriogilea eta Magdalena ere
zoriontasuna izaki huts den
norbaiten baitan bilatzetik;
Petriri nigarra atera zion saldukeria egin ondoan;
eta damutu zen gaixtaginari, Paradisua segurtatu zion.
Egizu, gutarik bakotxak entzun dezala,
guri erran hitza bezala,
Zuk emazte samariarrari errana:
Bazinaki Jainkoak zer eman dezakeen !

Zu zira ikusezina den Jainkoaren aurpegi ikusgarria,
guziahaldun izaitea,
bereziki, barkatzean eta urrikaltsu izaitean
erakusten duen Jainkoarena;
egizu, Eliza izan dadila, munduan,
zure aurpegi ikusgarria,
Zu baitzaitu Elizak bere Jauna, piztua eta aintzatsua.
Zuk hala nahirik,
mehetasunez jantziak dira zure apezak ere,
zinezko urrukia sendi dezaten
ezjakinentzat edota oker dabiltzanentzat;
egizu, horiengana hurbiltzen denak hauteman dezala
zain duela Jainkoa, bera maitatzeko eta barkatzeko.

Igor guri zure Izpiritua
eta sagara gaitzazu guziak haren gantzuduraz,
urrikiaren Jubileua
Jaunaren onginahi-urtea izan dadin
eta zure Elizak, gogo-berriturik,
Berri Ona behartsuei eman diezaien,
preso eta zapalduei askatasuna mezutu
eta itsuei ikusmena eman diezaien.

Hala eskatzen dautzugu, Ama urrikaltsua den
Andredena Mariaren otoitzarekin bat eginik,
Aitarekin eta Izpiritu Sainduarekin batean
errege bizi baitzira gizaldi eta gizaldietan. Amen.

Seigneur Jésus-Christ,
toi qui nous a appris à être miséricordieux comme le Père céleste,
et nous as dit que te voir, c’est Le voir,
montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage de l’argent,
la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules créatures ;
tu as fais pleurer Pierre après son reniement,
et promis le paradis au larron repenti.
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine comme s’adressant à nous :
Si tu savais le don de Dieu !

Tu es le visage visible du Père invisible,
du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon et la miséricorde :
fais que l’Eglise soit, dans le monde, ton visage visible, toi son Seigneur ressuscité dans la gloire.
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse
pour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur :
fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, aimé, et pardonné par Dieu.

Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction
pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de grâce du Seigneur,
et qu’avec un enthousiasme renouvelé,  ton Eglise annonce aux pauvres la bonne nouvelle
aux prisonniers et aux opprimés la liberté,
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue.

Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde,
à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.