Saindu izaitea – Roger Etchegaray Kardinala


Etre Saint - Cardinal Roger Etchegaray (1922-2019)
Illustration - Saindu izaitea – Roger Etchegaray Kardinala

« Saindu izaitea baino errexagorik ez da! Aski da Aitaren ganako bidea hartzea eta Harek eginen du gainerateko guzia. » Roger Etchegaray Kardinalaren gogoeta.

« Etre Saint, c’est si simple ! Il suffit de se mettre en route vers son Père qui fera tout le reste » Méditation du Cardinal Roger Etchegaray.