Gure Aita – Erromako Meza Liburuaren itzulpen berria (2019) : partiturak


Gure Aita - Nouvelle traduction du Missel Romain (2019) : les partitions en navarro-labourdin et souletin
Illustration - Gure Aita – Erromako Meza Liburuaren itzulpen berria (2019) : partiturak

Hauek dira Gure Aita kantatzeko hiru doinu erabilienen partiturak:
– Erromako Meza Liburuarena, ofiziala ;
– Gabriel Lerchundi aitarena ;
– Roger Idiart apezarena : azentu tonikuen gatik, bakarrik Xiberotarrez behar litaike aire hau kantatu.

Lapurtar-Baxenabarrez :

Gure Aita, zeruetan zirena :
saindu izan bedi zure izena,
etor bedi zure erreinua
egin bedi zure nahia
zeruan bezala, lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun huntako ogia ;
barkatu gure zorrak,
guk ere gure zorduner
barkatzen diegunaz geroz,
ez gaitzazula utz tentaldian erortzen
bainan atera gaitzazu gaitzetik.

Xiberotarrez :

Gure Aita zelietan zirena,
saintü izan bedi zure izena
ethor bedi zure erréiñua ;
egin bedi zure nahia
zelian bezala lürrian ere.
Emagüzü gaur egün huntako ogia
gük ere gure zordüner
pharkatzen deiégünaz geroz.
Ez gitzazula ütz tentaldian erorten
bena athera gitzatzü gáitzetik.

Voici les partitions des trois mélodies les plus usitées pour chanter le Gure Aita :
– la mélodie officielle du Missel Romain ;
– celle du Père Gabriel Lerchundi ;
– celle de l’abbé Roger Idiart : du fait de ses accents toniques, cet air ne devrait être utilisé que pour chanter le Gure Aita en dialecte souletin.