Birjina Maria – Roger Etchegaray kardinalaren otoitz bat (1922-2019)


Vierge Marie - Une prière du Cardinal Roger Etchegaray (1922-2019)
Illustration - Birjina Maria – Roger Etchegaray kardinalaren otoitz bat (1922-2019)

Birjina Maria, lagunt gaitzazu
mendi gaineko Predikua errezebitzen,
hainbeste aipatzen
eta hain guti betetzen diren dohatsutasunak,
korrontearen kontra doaztelako Uhaitza Pirinioetako hormagunetara itzuliko balitz bezala.

Birjina Maria,
Hitzaren Herria bilakatzen laguntzen gaituzu, Eukaristiaren herria, mezuaren herria.
Zer balio du beti eta lasterrago joaitea norantz goazen ez dakigularik?
Zer balio du beti eta gehiago ekoiztea Partekatzen ez dakigularik?
Zer balio zaiote pobreei abesrastea eta aberatsei pobretzea
batzuek eta bertzek Kristoren gisa bizitzen ez dakitelarik?

Birjina Maria,
dirua nagusitzat duen munduari, zure eskuzabaltasuna irakasten duzu.
Dirdirkeriazko eta gezurrezko munduari zure gardentasuna agertzen duzu, trufatzen eta lohitzen duen munduari zure garbitasuna eskaintzen duzu.
Irakats egiguzu
osoki inprimaturik dagon orrialdea ez bainan egunero xuri-xuria den orrialdea izaiten,
Jainkoaren Izpirituak bertan marraztu ditzan
gu baitan egiten dituen mirariak.

Roger Etchegaray kardinala.
Itzulpena : Peio Ospital.

Sainte Vierge Marie, vous nous aidez à accueillir le Sermon sur la montagne,
ces béatitudes dont on parle tant et qu’on applique si peu,
parce qu’elles vont à contre-courant, comme si le Gave remontait
vers les glaciers des Pyrénées.

Sainte Vierge Marie,
vous nous aidez à devenir le Peuple de la Parole, le peuple de l’Eucharistie, le Peuple du message.
A quoi sert d’aller toujours plus vite, si on ne sait pas où l’on va ?
A quoi sert de produire toujours davantage, si on ne sait pas partager ?
A quoi sert aux pauvres de s’enrichir et aux riches de s’appauvrir,
si les uns et les autres
ne savent pas vivre comme le Christ ?

Sainte Vierge Marie,
à un monde dominé par l’argent, vous enseignez votre libéralité.
A un monde de clinquant et de mensonge, vous montrez votre transparence,
A un monde qui ricane et qui salit, vous offrez votre pureté.
Apprenez-nous à ne pas être une page achevée d’imprimer
mais une page chaque jour toute blanche, où l’Esprit de Dieu
dessine les merveilles qu’il fait en nous.

Cardinal Roger Etchegaray.