R 35 / Zakeo

Hitzak: J. Challet / Doinua: Jean Larrieu

1 – Aberatsa bainan ttipittoa
Zen Zakeo zerga etxekoa,
Nor zen Jesus jakin nahi baitzen
Pikondorat igan zen !

Zakeo, Zakeo,
Dago, dago,
Zakeo, Zakeo,
Ordian Jaunari so.

2 – Pikondorat zelarik hurbildu,
Goiti zuen Jesusek behatu,
Ikusirik gizon bat gain hartan,
erran zion segidan :

“ Gizona, gizona,
Erna, erna
Gizona, gizona,
Heldu naiz zur’etxerat ! “

3 – Jesus, huna, bihurtuko ditut
Ontasunen erdiak pobreri,
Ta norbeiti makur egin badut,
Batentzat lau nasaiki !

Zakeo, Zakeo,
Oro, oro
Zakeo, Zakeo,
Jesusi eman zaio.

4 – Egun hunat salbamena jin da
Etorria bainaiz galdu dena
Bilatzerat ez kondenatzerat,
Guzien salbatzerat !

Bai Amen ! Bai Amen !
Amen ! Amen
Bai Amen ! Bai Amen !
Jesusi jarraik gaiten !

Partiturak

Soinuak

Iduzki lore :