Ogiaren arnoa

Roger Idiart

OGIAREKIN ARNOA

Airea : urtxo xuria errazu

1. Ogiarekin amoa,
Opari aspaldikoa.
Hori eskaini eta Jesusek
Jasan du Galbarioa :
Zoin salbagarri guretzat
lzan den ondorioa,
Izan den ondorioa !

2. Jesusek zuen afaldu
Eta noraino apaldu !
Kondenatua izanik ere,
Gutaz baitzen urrikaldu,
Gurutzearen gainean Besoak zauzkun zabaldu,
Besoak zauzkun zabaldu.