Nik Jaunaren baitan

Nik Jaunaren baitan dut atsedena,
graziaz salbamena

Bai atseden bakarrik Jauna baitan,
arima bakean.

(62. salmoa, 2)

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul:
de Lui voient mon salut.

(Ps 62, 2)

Soinuak

Solorzano - Halsouet :