Kreatzailea

Zuk emanik da bizia,
Jauna gure sokorria
Zeru-Iurren egilea.
Kreatzailea.

(121. salmoa, 2 )

Le secours me vient du Seigneur.
le Seigneur notre Dieu qui a fait le ciel et la terre.

(Ps 121, 2)

Soinuak

Solorzano - Halsouet :