Ez beldur izan

Ez beldur izan eta fida.
Jauna baitan egon bakean.
Eskerrak eman. Alleluia! Alleluia!

(Fil 4, 6-7)

Fiez-vous en Lui.
Ne craignez pas.
la paix de Dieu gardera vos cœurs.

(Ph 4, 6-7)

Soinuak

Solorzano - Halsouet :