Ama zerukoa

Roger Idiart

AMA ZERUKOA

Airea : Lurdeko lorea (Pierre Narbaitz)

Ama zerukoa, ezin ahantzizkoa,
Sortu duzun haurñoa,
Seme Jaun Goikoa.

1. Zure haurren baitan, llun da frangotan ;
Jesusen bidetan goazen lorietan !

2. Jainkoaren ganik hainbeste ukanik,
Zaude betidanik besoak zabalik.

3. Bekatore gira, zuk otoi begira,
Hel gaiten argira, betiko bizira !

Soinuak

Roger Idiart-en ehorzketan :